• VIE

Hành trình khám phá Mù Cang Chải mùa lúa chín cùng Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng (07.10.2022 – 08.10-2022)

Đồng hành cùng Đảng uỷ khối doanh nghiệp quận Hai Bà Trưng và các chi bộ trực thuộc trong chuyến đi tham quan và khám phá tỉnh Yên Bái.  Xin chúc cho Đảng Uỷ luôn vững mạnh và các đơn vị thành viên có sự phát triển mạnh mẽ trong công tác Đảng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xin chúc cho Đảng Uỷ luôn vững mạnh và các đơn vị thành viên có sự phát triển mạnh mẽ trong công tác Đảng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.