• VIE

Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách (“Khách Hàng”) đã truy cập vào trang điện tử huonganhtourist.vn (“Trang Điện Tử”) được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH TM Việt Tuấn ( Thương hiệu Hương Anh Tourist) Sau đây xin được gọi tắt là  (“Công Ty” hoặc “chúng tôi”). Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Khách Hàng. Vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây (“Chính Sách Bảo Mật”) để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng và bảo mật thông tin do Khách Hàng cung cấp.

Chính Sách Bảo Mật sẽ giải thích mục đích và phương thức chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và (trong một số trường hợp nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng. Cuối cùng, Chính Sách Bảo Mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của Khách Hàng về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Bằng việc truy cập vào Trang Điện Tử, Khách Hàng đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này.

I. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Mục đích thu thập thông tin của Khách Hàng:

Công Ty thu thập thông tin của Khách Hàng với các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 • (i) Xử lý các vấn đề liên quan đến việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Trang Điện Tử;
 • (ii) Phục vụ cho các dịch vụ chăm sóc khách hàng;
 • (iii) Cải thiện trải nghiệm Dịch Vụ dựa trên dữ liệu tìm kiếm;
 • (iv) Để xác định danh tính của Khách Hàng cho các mục đích ngăn ngừa và phát hiện gian lận;
 • (v) Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
 • (vi) Các mục đích khác được quy định theo pháp luật hiện hành.

2. Thông tin của Khách Hàng được Công Ty thu thập:

2.1 Thông tin do Khách Hàng cung cấp:

Khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin của mình bằng cách điền vào các mẫu đăng ký trên Trang Điện Tử hoặc thông qua việc liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, thư điện tử hoặc thông qua các hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những thông tin cá nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, thư điện tử của Khách Hàng, và bất kỳ loại thông tin nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.

2.2 Thông tin được Công Ty thu thập:

Đối với mỗi lượt truy cập của Khách Hàng vào Trang Điện Tử hoặc bất kỳ trang điện tử nào có sử dụng/cung cấp Dịch Vụ của Công Ty, Công Ty có thể tự động thu thập những thông tin sau:

 • (i) Thông tin về thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ IP được dùng để kết nối máy tính của Khách Hàng với mạng Internet, thông tin truy cập, loại và phiên bản trình duyệt, thiết lập múi giờ, tên máy chủ, phần mở rộng và phiên bản của ứng dụng trình duyệt, hệ thống và cơ sở hoạt động, thông tin kết nối di động, nhận dạng thiết bị riêng biệt;
 • (ii) Lịch sử thông tin truy cập của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các lượt ghé thăm hay các đoạn lưu thông tin có thể nhận dạng trình duyệt, định vị tài nguyên thống nhất (URL) mà luồng nhấp chuột dẫn đến, thông qua hoặc từ Trang điện tử (bao gồm ngày và giờ); dịch vụ mà Khách Hàng đã tìm kiếm; thời gian phản hồi từ Trang Điện Tử, lỗi tải về, độ dài những lần ghé thăm những trang nhất định, thông tin tương tác đối với trang điện tử (như việc rê, nhấp và di chuyển chuột), ngôn ngữ trình duyệt, phương pháp được sử dụng để duyệt trang từ xa và mọi số điện thoại/ địa chỉ thư điện tử được dùng để liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công Ty theo bất kỳ cách nào;
 • (iii) Thông tin về địa điểm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về vị trí cụ thể của Khách Hàng như các tín hiệu được gửi từ (các) thiết bị mà Khách Hàng đang sử dụng để xác định vị trí cụ thể của Khách Hàng;
 • (iv) Các thông tin lưu trữ cục bộ: Công Ty có thể thu thập và lưu trữ các thông tin được lưu trên các thiết bị của Khách Hàng đang sử dụng các cơ chế như thông tin về các trang điện tử của trình duyệt hay hệ thống lưu trữ tạm thời của Trang Điện Tử.

2.3 Thông tin lưu trữ (Cookies):

Chúng tôi có thể sử dụng cookies (tập tin văn bản nhỏ mà chúng tôi và các nhà điều hành các trang điện tử khác lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập vào Trang Điện Tử) và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu vì mục đích cung cấp cho Khách Hàng trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Trang Điện Tử. Cookies cho phép chúng tôi nhận biết Khách Hàng mỗi khi Khách Hàng truy cập lại Trang Điện Tử, lưu trữ thông tin về các sự quan tâm ưu tiên của Khách Hàng, đề xuất các dịch vụ phù hợp cho Khách Hàng, và cải thiện trải nghiệm người dùng về hiệu suất Trang Điện Tử. Các dữ liệu đó cũng cho phép chúng tôi tạo các thống kê số lượt người truy cập Trang Điện Tử và cách thức mà họ đã sử dụng Trang Điện Tử và mạng internet.

Để làm rõ, các cookies nêu trên có thể bao gồm cả cookies được cài đặt bởi bên thứ ba (Google, Youtube, Facebook hoặc Instagram) để thu thập trải nghiệm người dùng và phân tích sở thích của Khách Hàng một cách độc lập, và Trang Điện Tử hoàn toàn không có khả năng đọc, ghi lên và/ hoặc truy cập chúng. Khách Hàng có thể quản lý và xóa cookies thông qua cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của Khách Hàng. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của Khách Hàng.

3. Việc chia sẻ thông tin của Khách Hàng:

Công Ty có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với các bên thứ ba và các bên liên kết của Công Ty cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm nhằm tạo điều kiện cho Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ, hoàn thành giao dịch với Khách Hàng và mối quan hệ của chúng tôi với Khách Hàng, tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu, quy định pháp luật và yêu cầu khác mà Công Ty nhận thấy là cần thiết. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, Công Ty sẽ nỗ lực đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của Công Ty sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng tránh khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trong trường hợp họ cần dữ liệu cá nhân của Khách Hàng để thực hiện các mục đích nêu trên.

4. Việc tiết lộ thông tin của Khách Hàng:

Khách Hàng xác nhận và chấp thuận rằng Công Ty có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • (i) Công Ty tiến hành mua hoặc bán bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà trong những trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho những người bán, người mua tiềm năng cũng như các bên thứ ba khác liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản đó khi cần thiết.
 • (ii) Công Ty có trách nhiệm tiết lộ bất kỳ cơ quan pháp lý, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chính phủ, cơ quan thuế hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan khác hoặc các chủ sở hữu có thẩm quyền liên quan nếu Công Ty có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng là cần thiết để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, yêu cầu hoặc thỏa thuận, bất kể là tự nguyện hoặc bắt buộc, được xem như là kết quả của việc hợp tác theo lệnh, điều tra và/hoặc yêu cầu theo thẩm quyền của bất kỳ các cơ quan này. Trong phạm vi phát luật cho phép, trong mọi trường hợp, Khách Hàng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động và/hoặc từ bỏ quyền thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Công Ty liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp này.

5. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân:

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách Hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

6. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Tên đơn vị: Công ty TNHH TM Việt Tuấn – Thương hiệu Hương Anh Tourist

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305060028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 6 năm 2007

Địa chỉ trụ sở chính: 81 Bà Triệu, phương Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7 số 149A phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

II. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Khách Hàng. Khi thu thập dữ liệu trên Trang Điện Tử, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của Khách Hàng trên máy chủ với hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của Khách Hàng.

2. Chúng tôi khuyến cáo Khách Hàng không nên cung cấp thông tin thanh toán với bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Khách Hàng có thể gánh chịu từ việc trao đổi thông tin của Khách Hàng nói trên.

3. Khách Hàng cần lưu ý rằng không có phương thức truyền tin qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể được đảm bảo tuyệt đối, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bảo mật của thông tin của Khách Hàng và liên tục kiểm tra và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Trong trường hợp hệ thống máy chủ lưu trữ của chúng tôi bị tấn công hoặc xâm nhập mạng dẫn đến mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Khách Hàng, chúng tôi sẽ (i) thông báo sự cố đến cơ quan chức năng trong một khoảng thời gian theo luật định để tiến hành điều tra, và (ii) thông báo kịp thời đến Khách Hàng.

III. CẬP NHẬT VÀ NGÔN NGỮ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Khách Hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các sửa đổi sẽ được cập nhật trên Trang Điện Tử và có hiệu lực kể từ ngày quyết định về việc sửa đổi Chính Sách Bảo Mật có hiệu lực. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng Trang Điện Tử sau khi Chính Sách Bảo Mật sửa đổi được công bố và áp dụng đồng nghĩa với việc Khách Hàng chấp nhận Chính Sách Bảo Mật được chỉnh sửa đó.

2. Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.