• VIE
Điểm đến

Thiền

Nằm trong loại hình du lịch sức khoẻ, những chuyến nghỉ dưỡng kết hợp với thiền định luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều du khách, thiền động, thiền nền… giúp ổn định tâm trí, cải thiện sức mạnh tinh thần.

Tìm kiếm phổ biến

Không có chuyến tham quan nào phụ hợp với tìm kiếm của bạn!

Cẩm nang du lịch