• VIE
  • ENG
Điểm đến

Miền Bắc

Bắc Bộ hay là miền Bắc là một trong 3 vùng lãnh thổ của Việt Nam. Dân cư Bắc Bộ tập trung đông tại Đồng bằng sông Hồng, dù rằng đồi núi chiếm đa số diện tích Bắc Bộ. Bắc Bộ gồm 3 tiểu vùng là Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng

Tìm kiếm phổ biến
(Hiển thị 1 - 12 trong 43)

Cẩm nang du lịch